Fyzioterapie, Rehabilitace, Ambulance, systémové řešení chronických obtíží, aktivní terapie, SM Systém, měkké techniky, bolesti pohybového ústojí, neinvazivní řešení, diagnóza operace, vymknutý kotník, bolavé záda.

česká verze
english version

Slovníček pojmů

Tato stránka slouží k hlubšímu vysvětlení některých používaných pojmů. Slovníček si klade za cíl přiblížit klientovi daný pojem, a neslouží jako podrobný odborný výklad.

Skolióza

Skoliózou západní medicína označuje stranové zakřivení páteře v rozsahu 11st. a více. Změny tvaru páteře jsou ve všech třech rovinách (předozadní, příčné či chcete-li rovině čela, i rovině rotací). Dochází k asymetrii žeber a hrudního koše, asymetricému napětí svalstva (dobře patrné je to na svalstvu podél páteře) a k útlaku životně důležitých nitrohrudních orgánů.

Dělení skolióz

 • Funkční skolióza (neboli skoliotické držení) nemá fixované křivky páteře - lze je tedy aktivně či pasivně vyrovnat nebo po odeznění vyvolávající příčiny vymizí samy. Příkladem jsou:
  • skolióza při kořenovém dráždění, lumbagu - nemocný uhýbá poloze, která bolí,
  • reflexní sklióza při jiných bolestivých procesech,
  • kompenzační skolióza např. při šikmé bázi páteře při různé délce dolních končetin.
  Funkční skoliózy jsou v podstatě přirozenou reakcí těla na jinou patologii a můžeme očekávat, že při odstranění vyvolávající příčiny skolióza odezní.
 • Strukturální skolióza je typická změnami struktury páteře - klínovité obratle, jejich naklopení a rotace, schází normální pružnost páteře, křivku nelze pasivně narovnat. Příkladů je mnoho:
  • skolióza neuromuskulární - u DMO, myopatií,
  • s. z poruchy metabolismu - u osteoporózy a osteomalácie,
  • s. u kostních infekcí nebo tumorů páteře...),
  • idiopatická skolióza - její příčina je západní medicíně neznámá, dělí se dle doby vzniku na infantilní (vznik ve 3 letech věku), juvenilní (kolem 7 let) a adolescentní (kolem 15 let).

© 2015-2024 Fyziotipy