Fyzioterapie, Rehabilitace, Ambulance, systémové řešení chronických obtíží, aktivní terapie, SM Systém, měkké techniky, bolesti pohybového ústojí, neinvazivní řešení, diagnóza operace, vymknutý kotník, bolavé záda.

česká verze
english version

Skolioza

Téma skolióza je pro mne nyní velmi aktuální, neb mne v poslední době obklopují teenageři s různě vážným stupněm skoliotického zakřivení páteře. Nešťastná maminka mi volá, jestli je operace nutná, když dcera odmítá korzet a další krok ze strany ortopeda je operační stabilizace. Jsem fyzioterapeut a vidím svět jinými brýlemi než ortoped. Pro mne je skolióza především zakřivení páteře, které vidím v kontextu dalších funkcí těla. Dokud není skolióza fixovaná (viz. dělení skolióz na funkční a strukturální), lze ji beze zbytku srovnat svalovými tahy - tedy antigravitační funkcí svalů. U strukturálních skolióz lze křivku významně ovlivnit směrem do vertikální osy, snížit tak patologické zatížení páteře a omezit útlak vnitřních orgánů daný postavením páteře, žeber a pánve.

Teorii, že fixovanou skoliózu nelze cvičením zlepšit a veškeré úsilí vede pouze ke zmírnění progrese či udržení aktuálního stavu, považuji za zastaralou. Pro mne funkce tvoří orgán a naše tělo se neustále přestavuje ve směru požadované funkce.

Problém skoliózy ale nespočívá pouze ve zborcení páteře, je to problém celotělový a začíná už na chodidle. Opora o chodila není stejnoměrná, schází symetrické zatížení třech oporných bodů - palec, malík, pata. Od statického zatížení chodidla se pak odvíjí jeho dynamika při chůzi. Charakter zatížení chodidel se promítá do postavení pánve, páteře a hlavy. Nemohu vynechat ani postavení ramenních pletenců, které se asymetricky kulatí směrem vpřed (protrakční držení) a při dynamice - při chůzi nemohou pomáhat stabilizovat trup pro aktivitu dolních končetin.

Pokud se pacient se skoliózou rozhodne pro operativní řešení, pak nabízím pohled fyzioterapeuta na následky operace.:

  1. V první řadě ihned po operaci následuje dlouhá doba imobilizace (cca 4 měsíce), které je dosaženo plastovým korzetem. Za tu dobu i ten zbytek svalstva, který ho ještě držel ve vertikále, ochabne a nebude po odložení korzetu, po nějakou dobu, schopen plnit svou funkci. Tento problém se dá omezit předoperační přípravou svalového systému, na kterou klient po operaci naváže a dál systemeticky pracuje na obnovení stability a harmonie svého těla.
  2. Lékaři operativně zpevní problematický úsek páteře, nicméně mozek se ze všech sil snaží o co nejlepší pohyblivost osového orgánu - páteře, jako celku, a segmenty nad a pod stabilizací rozvolní natolik, že po nějaké době přichází potřeba další operativní stabilizace. I tomuto problému se dá předcházet aktivní svalovou stabilizací trupu. Od klienta to vyžaduje každodenní cvičení.
  3. Operační rána se hojí jizvou a jizva znamená celoživotní péči o všechny její části a měkké tkáně, které zasahuje. Máte - li tužbu si o jizvách počíst o kousínek víc, můžete nahlédnout na téma aktivní jizva.

Cest, jak ovlivňovat stabilitu trupu je mnoho:

  1. Symetrická cvičení - cvičení oboustranné a rovnoměrné - vedou k zlepšení kvality svalového korzetu, ale nemusí zlepšit držení těla ve vertikále. Ke vzpřímení do vertikální osy je potřeba klienta vést, protože jeho vlastní představa o vzpřímení se může od vertikální osy odchylovat. Nestačí tedy dítěti říkat:" Narovnej se!" Symetrická cvičení jsou vhodá pro počáteční formy skoliózy.
  2. Asymetrická cvičení jsou zaměřena přímo na ovlivnění křivky páteře ve frontální rovině. Jsou přísně individuální. Jejich rizikem je, že dojde k uvolnění struktur, které se podílejí na utváření skoliotické křivky a při nedostateční stabilitě trupu může skolióza dekompenzovat a zhoršit se. Užívají se spolu s korzetem u pokročilejších skolióz. Příkladem je Klappovo lezení.
  3. SM systém je cvičení s pružným lanem, kdy je páteř současně protahována a následně stabilizována. Trup je stabilizován vlastním svalovým korzetem, není tedy potřeba korzetu plastového! Při cvičení je klient veden k optimální stabilizaci trupu ve vertikále - stoj, sed. Skoliotická křivka (ve všech svých rovinách) je postupně napřimována. Jde o individuální cvičení, které je v případě potřeby doplněno manuálními technikami (pasivní protažení terapeutem). Na trhu jsou i skupinové formy tohoto cvičení - jde o zábavnou formu cvičení SMs.(asi jako aerobic) a ne o formu terapeutickou. Tento koncept je postaven na detailní korekci, které u skupinové formy cvičení nelze dosáhnout.

V každém případě, ať už se rozhodnete pro konzervativní řešení skoliózy nebo pro operační zásah, je potřeba se naučit správně vzpřímeně chodit. Touto cestou si pak s každým krokem svou páteř odlehčujete, regenerujete a napřimujete. Přeji Vám spoustu lehkých kroků životem :).

© 2015-2024 Fyziotipy