Fyzioterapie, Rehabilitace, Ambulance, systémové řešení chronických obtíží, aktivní terapie, SM Systém, měkké techniky, bolesti pohybového ústojí, neinvazivní řešení, diagnóza operace, vymknutý kotník, bolavé záda.

česká verze
english version

Vymknutý kotník

Pokud máte ve své brožované historii distorzi hlezenného kloubu (vymknutý kotník), čí ještě lépe opakovanou distorzi, pak se shodneme na tom, že jsou i příjemnější zkušenosti. No, ale k věci. I vám, kterým bylo řečeno odborným lékařským personálem, abyste se s nestabilitou svého hlezenného kloubu smířili a naučili se s ním žít, lze pomoci.

Problém spočívá v pomalé reakci nervového systému. Mechanismus úrazu má svou rychlost a pokud je stabilizační reakce těla pomalejší než mechanismus úrazu, dojde k poškození tkání. V lepším případě budou v důsledku pomalé stabilizační reakce poškozeny měkké tkáně (vazy, svaly, úpony). U vážnějších úrazů dojde i k poškození kostí.

Jak si tedy pomoci?

Fyzioterapie po distorzi hlezenného kloubu spočívá, kromě ošetření měkkých struktur, v zaměření pozornosti na zrychlení nervové reakce. Stabilizace svalovou aktivitou musí být rychlejší než je mechanismus úrazu.

K nácviku balančních reakcí se užívají nejrůznější balanční plošiny a úseče.

V domácích podmínkách se dá trénovat ve stoji naboso, např. při čištění zubů, neboť tato aktivita se děje minimálně 2x denně. Je důležité stát vzpřímeně, s lehce pokrčeným kolenem stojné dolní končetiny. K zesílení rovnovážné reakce je vhodné I doma použít balanční podložku.

Je potřeba si zvážit, jestli Vás trápí jen a pouze nestabilita hlezna či kolenního kloubu, nebo se chystáte své tělo vystabilizovat jako celek. V prvním případě Vám stačí balanční čočka, kterou lze koupit ve zdravotnických potřebách, v ceně kolem 500,- Kč. Je široce využitelná nejen ke stoji, ale jako labilní plocha pro sed. Tématikou sedu se budu zabývat v některém z dalších témat. V případě, že se chystáte své tělo svalově vybalancovat jako celek, doporučuji Vám zakoupit balanční podložku SMsystému pana doktora Smíška. Stojí kolem 900,- Kč a její praktičnost využijete nejen při balancování u čištění chrupu, ale při každodenním cvičení s pružným lanem. Vyjímečnost tohoto druhu cvičení spočívá v pouhých 10 minutách denně, kdy si svou vlastní svalovou aktivitou odlehčíte meziobratlovým ploténkám, vedete páteř do osy a vracíte tělu jemu přirozené pohybové návyky, o které jsme v průběhu sedavého způsobu života přišli. Tématikou cvičení s pružným lanem se budu zabývat v některém z dalších témat.

Přeji Vám co nejpřímější cestu k vaší vnitřní stabilitě a rovnováze.

Pokud Vám každodenní trénink rovnovážných reakcí rychlost Vaší balance nezlepšil, je potřeba hledat důvod, proč si Vaše tělo tento způsob reakce ponechává. Toto hledání je v tuhle chvíli nad rámec našeho blogu. Doporučuji Vám navštívit fyzioterapeutickou ambulanci, kde bude Váš problém řešen individuálně. Zde bych chtěla jen podotknout, že není potřeba se smířit s nestabilitou, je potřeba hledat cestu, jak tělu pomoci stabilitu obnovit.

© 2015-2024 Fyziotipy